Štípané palivové dřevo - Chvaletice

Štípané palivové dřevo

Dřevo se v současné době, díky rostoucím cenám energií, stává výhodnou a stále více vyhledávanou alternativou vytápění. Jedná se o obnovitelný zdroj suroviny, který poskytuje ve srovnání s elektřinou nebo plynem příjemný zdroj tepla.

Dřevo rozlišuje podle výhřevnosti. Na druhy dřeva se můžete podívat zde - dřevo.

Cena dřeva je určena dle výhřevnosti. Podívejte se na náš ceník palivového štípaného dřeva.

Doprava

Vzdálenost do Chvaletic je přibližně 21 km (tam a zpět - 42 km). S využitím naší dopravy zaplatíte 924,- Kč.

Více informací o dopravě.

Kontakt

V případě zájmu o naše zboží, nebo dotazu nás kontaktujte na:

Něco o Chvaleticích

Bývalé hornické město Chvaletice (německy Chwaleticz) leží v územní jednotce NUTS II. - Severovýchod, v Pardubickém kraji. Je jedním z 29 měst v Pardubickém kraji, status města mu byl přidělen 1. ledna 1981.

Město má přes 3 tisíce obyvatel. Leží na levém břehu Labe v nadmořské výšce 210 - 310 m n. m. Východně od něj se nachází uhelná elektrárna Chvaletice, v jejímž středu stojí nejvyšší komín České republiky - 305 metrů vysoký. Ve Chvaleticích se nachází mateřská škola, základní devítiletá škola a střední odborné učiliště zemědělské. Dále městský úřad, kulturní dům, dům s pečovatelskou službou, sportovní hala i několik venkovních sportovišť. Ve Chvaleticích začíná úsek Labe splavný pro velké lodě. V minulosti byl využíván pro dopravu uhlí. K jeho vykládce sloužil přístav Chvaletice. Městem prochází železniční koridor, trať Praha - Česká Třebová. Chvaletice leží na úpatí Chvaletické pahorkatiny, která je součástí Železných hor.

Ve znaku města je polcený štít, jehož pole je rozděleno na modrou a červenou část. Ve středu se nachází kruhový obrys, složený ze stříbrného ozubeného kola a turbíny. Uprostřed tohoto znamení jsou zkřížená hornická kladiva.